اگر مستربین سوپر قهرمان بود!

هنوز ۴ ماه هم از آغاز سال 2017 نگذشته است اما تب شوخی های اینترنتی همچنان داغ است.

هنوز ۴ ماه هم از آغاز سال ۲۰۱۷ نگذشته است اما تب شوخی های اینترنتی همچنان داغ است.

تازه ترین این شوخی ها یا بطور خودمانی تر Meme ها مربوط به مرد انگلیسی با کت وشلوار قهوه ای یعنی مستر بین است.

سایت ۹gag با قرار دادن عکس صورت مستر بین به جای شخصیت‌های ابر قهرمان معروف طرفداران بسیاری بدست آورده است. در اینجا تعدادی از این عکس‌ها را با هم میبینم:

افزودن دیدگاه