site hit counter

مهران مدیری در قسمتی از مجموعه دورهمی اظهار کرد که طرفدار جناح خاصی نیست و از سر دلسوزی انتقاد می کند.

توضیح مهران مدیری برای اثبات بی طرفی اش….
پاسخ مهران مدیری به حمله رسانه های حامی دولت: از بس خودشان قلمها را فروخته اند، باورشان نمیشود کسی از روی دلسوزی و مصلحت انتقاد کند!

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.