مخاطب عزیز ، در صورتی که نظر ، پیشنهاد و یا انتقادی دارید و یا درخواست همکاری و نویسندگی ،

می توانید به صورت مستقیم با دوفصل ، به آدرس ایمیل زیر در ارتباط باشید؛

screen-shot-2016-12-07-at-1-13-09-am