فروش ۵ فیلم برتر سینمای ایران:هفته ی دوم آبان ماه

مزار شریف

78013_903

ساخته ی عبدالحسن برزیده حدود به ۵۶ روز در ۲۴ سالن سینمایی اکران داشته است. “مزار شریف” که فروش کلی معادلِ  ۴۹۸,۷۹۸,۰۰۰ تومان دارد ، این هفته ۴۴,۴۸۷,۰۰۰ تومان فروش داشته است.

پدر آن دیگری

55ffc5705cec67.75167007

جدید ترین ساخته ی یدالله صمدی ، فروش هفتگی ۴۶,۶۳۵,۰۰۰ تومان را به خود اختصاص داد. این فیلم در ۳۰ سالن سینما و در ۸ روز اکران شده است.رقم فروش کل نیز ۷۴,۷۶۱,۸۰۰ تومان براورد شده است.

۳۶۰درجه

360-Daraje1

ساخته ی سام قریبیان  در رتبه ی سوم فروش هفته ی دوم آبان قرار می گیرد ، ۳۶۰ درجه در ۳۵ روز اکران در ۳۶ سالن سینما ، چیزی حدود به  ۲۹۶,۶۹۷,۷۰۰ تومان درامد داشته است. فروش هاین هفته ی ۳۶۰درجه ۴۶,۹۵۶,۰۰۰ بوده است.

چهارشنبه ، ۱۹ اردیبهشت

4shanbe19aban1

ساخته ی وحید جلیلوند تنها در ۸ روز اکران و ۲۹ سالن نمایش چیزی حدود به ۱۵۳,۶۵۱,۰۰۰ تومان فروش داشته است. فروش این هفته یآن نیز ، ۹۴,۸۳۹,۰۰۰ تومان براورد شده است.

 محمد رسول الله (ص)

129921394060412413310359664710

ساخته ی مجید مجیدی حدود به ۷۰ روز است در ۱۵۳ سالن سینمایی اکران می شود ؛  در این هفته ، چیزی حدود به ۴۵۰,۷۷۸,۰۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.فروش کل نیز چیزی حدود به ۱۰,۶۹۱,۲۹۴,۴۱۴ تومان براورد شده است.

 

207 بازدید