دهلیزهای رستگاری برای کتاب خوانان حرفه ای!

یکی از مهم ترین ویژگی های تفکر مدرن به جنبه ی معرفت شناسانه ی آن مربوط می شود. متفکرانِ مدرن خود را ناگزیر از آن می دیدند که پیش از توصیف و تبیین جهان بیرونی، تجربه ی خود از جهان را مورد مطالعه قرار دهند و به این ترتیب، راه های به دست آوردن معرفت را بر خود معرفت تقدم دهند.

«والتر بنیامین» نیز در آثار خود از اهمیت معرفت شناسی غافل نبوده است، شاهد این نکته را می توان در«درباره ی برنامه ی فسلفی آینده» بازجست. در این مقاله، «بنیامین» به بررسی پروژه ی معرفت شناسانه ی «کانت» پرداخته و می کوشد تا راهی برای فراتر رفتن از تجربه ی کانتی پیدا کند. گذشته از این دغدغه های معرفت شناسانه ی «بنیامین» در پس بسیاری از مطالعات ادبی او نیز به چشم می آید.

در کتاب «دهلیزهای رستگاری» از «والتر بنیامین» تلاش شده است تا با گرد آوری مقالاتی از این دست، نسبت تفکر «بنیامین» با معرفت شناسی را روشن تر کنیم تا شاید از این رهگذر، فهم آرای عمومی تر او نیز تسهیل شود.

«والتر بنیامین» برای مخاطبان جدی فلسفه در ایران نامی ناشناخته نیست، ترجمه ی آثار «بنیامین» به فارسی از حدود سه دهه ی پیش آغاز شده و طی این سی سال نه تنها برخی از مهم ترین رساله ها و مقاله های او به فارسی برگردانده شده که کوشش هایی نیز در جهت شرح و تفسیر عقایدش به انجام رسیده است. خواننده ی ایرانی با آن تنوع و گستردگی ای که مشخصه ی آثار «بنیامین» است احساس بیگانگی نمی کند، او به چشم خود دیده است که تفکر «بنیامین» چه گونه به قلمروهای همساز و ناهمسازی چون فلسفه، الهیات، تاریخ نگاری، نقد ادبی و… سرک بکشد و به علاوه خبر دارد که مفاهیم به کار گرفته شده در هر یک از این قلمروها چه گونه با سنت های متفاوت و بعضا متباعدی چون مارکسیسم، عرفان یهودی، سوررئالیسم، رمانتیسیسم و… رابطه برقرار می کند.

آیا دهلیزهای رستگاری را خوانده اید؟ | اگر خیر پیشنهاد می‌کنم نگاهی به آن بیاندازید.

222 بازدید

دیدگاه خودتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *