فراخوان بیستمین جشنواره تئاتر دانشجویی منتشر شد | در دوفصل بخوانید

فراخوان بیستمین جشنواره تیاتر دانشجویی بعد از چند ماه تاخیر،منتشر شد.

بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران امسال با هدف«تئاتر به مثابه اندیشه در تولیدات تئاتر دانشگاهی»، «توجه بر حضور شـورای مشورتی کانون های نمایـش کشــور و پیونــد هرچــه بیشــتر آن بــا دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی»، «پیگیری مطالبات دانشجویان و اجرای عموم آثار برگزیده» و «برقراری دبیرخانه ثابت و مستقل»در این دوره از جشنواره، فراخوان خود را منتشر کرد.

این دوره ازجشنواره در ۷ بخش «تئاتر صحنه»،«تجربه های اجرا»، «مدرسان دانشگاه»، «برگزیدگان جشنواره های دانشجویی»، p1b6lrhphk12gr1gm1qmrluhiel4«نمایشنامه نویسی»جایزه اکبر رادی،«پژوهش» جایزه فرهاد ناظرزاده کرمانی و «عکس و پوستر تئاتر» برگزارمیشود.

در بخش صحنه ای،متقاضیان باید از طریث سایت جشنواره تا ۱۰بهمن ۱۳۹۵ پس از مطالعه ی دقیق دستوالعمل های قید شده در فرم،آن را تکمییل و ارسال کنند.

در بخش تجربه های اجرا نیز متقاضیـان بایـد فـرم مربوطـه در سایت جشـنواره را بـه دقت مطالعـه و بر اساس دستورالعمل ذکر شـده به همـراه فرم پیشنهادنامه و طر ح اجرایی خود تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ تکمیل و ارسال کنند.

در بخش مدرسان،آثار شرکت کنندگان بصورت فیلم اجرای اثر،بازبینی می شود،به همین منظور متقاضیان باید فیلم اجرای نمایش خـود را در ۳ نسخه بورت لوح فشرده تـا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ بـه دبیرخانه جشـنواره ارسال کنند.

در بخش برگزیدگان جشنواره های دانشجویی، تنهـا آثاری از سوی جشنواره پذیرفته خواهند شد که در آخرین دوره یکی از جشنواره های دانشـجویی، در بازه زمانـی خردادماه ۱۳۹۵ الی اسـفندماه ۱۳۹۵ حضور داشـته باشـند.

در بخش نمایشنامه نویسی،متقاضیان باید از طریق سایت جشنواره تا ۲۵اسفند۱۳۹۵ پس از مطالعه ی دقیق دستوالعمل های قید شده در فرم،اثر خود را تکمییل و بارگزاری کنند.

در بخش پژوهش، متقاضیان حضور در این بخش باید فرم مربوطه در سایت جشـنواره را با دقت مطالعه و بر اسـاس دسـتورالعمل ذکـر شـده تـا ۲۵ بهمـن مـاه ۱۳۹۵ تکمیل و بـه همراه چکیـده مقـالات خود بارگذاری کنند.

در بخش عکس، متقاضیان شرکت در این بخش می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نـام در سایت جشنواره تا تاریخ ۳۰ بهمـن ماه ۱۳۹۵ مجموعه ای شامل ۸ تا ۱۵ فریم عکس را به دبیرخانه جشـنواره ارسال کنند.

بخش پوستر نیز،تنها مخصوص پوستر نمایشهای حاضر در جشنواره بوده و حالت رقابتی دارد.در این بخش هنرمند گرافیست میتواند توضیحات خود را درطراحی اثر با توجه به اثر نمایشی در حد یـک پاراگراف بـه پیوست پوسـتر طراحی شـده تا ۵ اردیبهشـت ماه ۱۳۹۶ بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کنـد.

علاقمندان و دانشجویان تئاتری برای دسترسی به فراخوان بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به سایت جشنواره به نشانی اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه کنند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری مهدی گماردر اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

179 بازدید

دیدگاه خودتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *