در همین راستا پاول دوروف به این شکایت واکنش نشان داده است. وی در توییتر خود بیان کرد:

از شنیدن این موضوع شگفت زده شدم. ما به‌صورت فعال محتوای تروریستی و مستهجن را در ایران مسدود می‌کنیم. احساس می کنم دلایل اصلی این تصمیم چیز دیگری باشد.