unique visitors counter

با اینکه بسیاری گمان می کنند که مزدا بازار ایران را رها کرده و برنامه جدیدی برای عرضه محصول ندارد، ولی بدون اطلاع رسانی فعالیت خود را چند ماه است که با گروه بهمن و شرکت بهمن موتور آغاز کرده است.

مزدا ژاپن تصمیم دارد تا در آینده نزدیک سبک فعالیت خود را در ایران تغییر دهد و بتواند خودروهای جدیدی را در کشور بفروشد. هنوز مشخص نیست که چه مقدار از سهم بازار مزدا در ایران به بخش مونتاژ مربوط می شود. اما نحوه فعالیت شرکت بهمن موتور در این چند ساله نشان می دهد که مدیران این شرکت تاکید زیادی بر روی تولید و مونتاژ داخل دارند. لذا ممکن است که در آینده نزدیک، نسل جدید خودروهای مزدا در ایران تولید شود.

سابقه مزدا۳ در ایران، این اجبار را برای بهمن موتور و مزدا ایجاد کرده تا نسل جدید این خودرو در تهران مونتاژ شود. همچنین اگر مزدا بخواهد سهم بازار خود را در ایران ارتقا دهد، بدون شک باید به فکر بازار کراس اوورهایش در ایران باشد.

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.