برچسب: علی اصغر شاهزیدی

دوفصل معرفی می کند :بزرگان موسیقی اصیل، علی اصغر شاهزیدی

  علی‌اصغر شاهزیدی مدرس،ردیف دان ،خواننده و جانشین به حق زنده نام استاد جلال الدین تاج اصفهانی از سیزده سالگی یادگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی را آغاز کرد و پس از…

بیشتر بخوانید Arrow