برچسب: فرانک سیناترا

آلبوم سه گانه ی باب دیلن با کاری از فرانک سیناترا ادامه می یابد | کاور آهنگ My One and Only Love توسط باب دیلن را بشنوید

جدیدترین آلبوم سه گانه ی باب دیلن به نام Triplicate ، که شامل قطعات American standard می شد، با کاری از فرانک سیناترا ادامه می یابد . خبر بیرون آمدن…

بیشتر بخوانید Arrow