برچسب: فروش هفتگی فیلم های سینمایی

فروش ۵ فیلم برتر سینمای ایران :هفته ی دوم و سوم بهمن ماه

در مدت معلوم جدیدترین ساخته ی وحید امیرخانی توانست در 49 روز اکران و در 74 سالن سینمایی فروش هفتگی 254,103,000 تومانی را به خود اختصاص دهد. همچنین فروش کل این فیلم…

بیشتر بخوانید Arrow

فروش ۵ فیلم برتر سینمای ایران :هفته ی دوم بهمن ماه

در مدت معلوم جدیدترین ساخته ی وحید امیرخانی توانست در 42 روز اکران و در 72 سالن سینمایی فروش هفتگی 255,884,000 تومانی را به خود اختصاص دهد. همچنین فروش کل این فیلم…

بیشتر بخوانید Arrow

فروش ۵ فیلم برتر سینمای ایران :هفته ی دوم دی ماه

در مدت معلوم (فی المدت المعلوم) جدیدترین ساخته ی وحید امیرخانی توانست تنها پس از 14 روز اکران و در 60 سالن سینمایی فروش هفتگی 345,393,000 تومانی را به خود اختصاص دهد. همچنین…

بیشتر بخوانید Arrow

فروش ۵ فیلم برتر سینمای ایران: هفته ی آخر آبان ماه

محمد رسول الله (ص) ساخته ی مجید مجیدی، محمد رسول الله حدود به 84 روز است در 132 سالن سینمایی اکران می شود ؛  در این هفته ، چیزی حدود به 525,434,000 میلیون تومان فروش…

بیشتر بخوانید Arrow