برچسب: فریحا

از بازیگر ترکیه ای و خواستگار سمج ایرانی اش بخوانید

ماجرای بازیگر ترکیه ای و خواستگار سمج ایرانی اش مدتی است که رسانه های ترکیه ای را به خود مشغول کرده و آنها دائما از درگیری این جوان و بازیگر…

بیشتر بخوانید Arrow