برچسب: فیلم سیانور

فیلم سینمایی سیانور ؛ داستان از چه قرار است؟

سید محسن سیدخاموشی، یکی از عوامل اصلی ترور شریف واقفی در دادگاه محاکمه اش – که از تلویزیون دوران شاه پخش شد – در یکی از اعتراف های وحشتناکش گفت: «... ما ایستاده بودیم که دیدیم همشیره [لیلا زمردیان] با چادر آمد و روبروی کوچه ایستاد. حدود یک ربع گذشت که همشیره رفت. عباس با من خداحافظی کرده و به داخل کوچه رفت؛ لحظه ای بعد صدای شلیک گلوله به گوش رسید.


Read More