برچسب: قیمت بالای کتاب

فرهنگ سازی یا درآمد سازی ؟!

صبر کنید ! قبل از شروع ، شما را دعوت میکنم این نقل قول کتاب "بعضی ها هیچوقت نمیفهمند" از کورت توخولسکی را بخوانید کورت توخولسکی : پندی به ناشرم…

بیشتر بخوانید Arrow