مرکز تبادل کتاب : " اولین مرکز رسمی تبادل کتاب در کشور "

مرکز تبادل کتاب از اواخر خرداد سال 94 در چهار راه ولیعصر(عج)، خیابان برادران مظفر شمالی افتتاح شد و طی حدود 15 ماهی که از عمر این مجموعه می گذرد، حدود 315 هزار جلد کتاب مفید به آن وارد شده است. این آثار، شامل ...