برچسب: کنسرت نیما شهرام ناظری

« شهرام ناظری » وعده برگزاری کنسرت نیما را داد

  « شهرام ناظری » به مردم نوشهر وعده برگزاری کنسرتی با فضای شب نشان نیما در ششمین شب نیما در نوشهر داد. شهرام ناظری موسیقیدان و خواننده موسیقی اصیل…

بیشتر بخوانید Arrow