برچسب: کودی واکر

سریع و خشن ۸ : " سریع خشن " با پل واکر و برادرش وداع گفت !

از دست دادن کسی که دوستش داریم سخت است ؛ اما اینکه کسی را که دوستش داریم از دست بدهیم و بعد بخواهیم تظاهر کنیم که " او " هستیم…

بیشتر بخوانید Arrow