برچسب: کچلو

نمایش " کچلو " میزبانِ اتابک نادری ، پیام عزیزی ، سامان دارایی ، و پندار اکبری

نمایش " کچلو " به کارگردانی رضا کشاورز در سومین اجرای ۲۸ و ۲۹ مردادماه خود میزبان اتابک نادری ، پیام عزیزی ، سامان دارایی ، و پندار اکبری بود…

بیشتر بخوانید Arrow