برچسب: گرم شدن زمین

زمین در ۱۰۰ سال آینده چقدر گرم می‌شود؟

طبق دو پژوهش تازه زمین در میانه های نوعی تغییر اقلیمی است که از شروع ان چندین دهه می گذرد و به طرف نقطه ای حرکت می کند که که …

بیشتر بخوانید Arrow