برچسب: گپ و گفتی با تراویس فیمل

گپ و گفتی با "تراویس فیمل"

براون: می توان گفت تراویس فیمل انسان بسیار خوش مشرب و راحتی است. مودب و مهربان است و خیلی راحت جهت گفتگو را به سمت خود شما برمی گرداند و…

بیشتر بخوانید Arrow