برچسب: Aldous Huxley

آلدوس هاکسلی را بهتر بشناسیم

آلدوس هاکسلی در ۱۸۹۴ در خانواده اى برجسته که جزو طبقات حاکم انگلستان بود به دنیا آمد. پدرش، پسر توماس هنرى هاکسلی زیست شناس معروف بود که به بسط و…

بیشتر بخوانید Arrow