برچسب: Alien: Covenant

بازگشت نومی رپاس به سری فیلم های " بیگانه "

در حالی که پیش از این گفته شده بود شخصیت اصلی " پرومتئوس " ( Prometheus ) در دنباله جدید " بیگانه " به کارگردانی ریدلی اسکات حضور نخواهد داشت…

بیشتر بخوانید Arrow